Víta Vás program iBrainer

Udržujte svoj mozog v kondícii

iBrainer je vzdelávacia webová lokalita zameraná na udržiavanie mozgovej kondície. Cvičte si mozog formou hry, aby ste:

  • zdokonalili svoju schopnosť riešiť problémy,
  • skrátili reakčný čas mozgu,
  • zlepšili pamäť a pozornosť.